zofia beszczyńska

| wersja polska | english version | version fran?žaise | versi??n espa??ola |

jajko ksi─???yca

Akapit-Press 2011
Ksi─???ka Roku 2011: Nagroda G??ówna Polskiej Sekcji IBBY

 

 

To bardzo pi─?kna i poruszaj─?ca opowie??─? o dwunastoletniej dziewczynce, wyruszaj─?cej w niepokoj─?c─? w─?drówk─? przez ??wiat z pogranicza ??agodnej, czarodziejskiej ba??ni i mro??─?cego krew w ??y??ach horroru.
Sama bohaterka nie wie, czy wydarzenia, w których uczestniczy, s─? rzeczywisto??ci─?, czy snem, z którego nie mo??e si─? obudzi─?, czy przywidzeniem, w którym wszystko nabiera cech absurdu i groteski. Spotyka niezwyk??e, dziwaczne postaci; musi pokona─? l─?k, który wywo??uj─?, oddzieli─? przyjació?? od wrogów, odnale??─? ??cie??ki wiod─?ce do zaginionej matki i domu, nade wszystko musi odpowiedzie─? na pytanie najtrudniejsze: kim jestem? Pe??na symboli, m─?dra i g??─?boka, nasycona poetyck─? nastrojowo??ci─?, intryguj─?ca i sk??aniaj─?ca do refleksji ksi─???ka Zofii Beszczy??skiej to lektura dla czytelników wra??liwych, którzy zechc─? towarzyszy─? m??odziutkiej dziewczynie w swoistym obrz─?dzie przej??cia mi─?dzy ??wiatami dzieci─?cych trosk i doros??ej samowiedzy.


prof. Grzegorz Leszczy??ski

 

Ok??adka Wyspy ??wiate??

 

 


 

 

 

 

Menu Zofi Beszczyńskiej: