zofia beszczyńska

| wersja polska | english version | version fran?žaise | versi??n espa??ola |

Kolorowa bajka

(fragment)

By??y sobie raz trzy siostry królewny, które nazywa??y si─? Lukrecja, Delicja i Pistacja. Lukrecja by??a czerwona jak jab??ko, Delicja ??ó??ta jak pomara??cza, a Pistacja zielona jak pistacja. Mia??y ró??ne imiona i ró??ne kolory, ale poza tym by??y podobne do siebie jak trzy krople wody. Ich tata nazywa?? si─? Cynamon, a mama Wanilia i by??a wró??k─?.
Wszyscy razem ??yli sobie weso??o i szcz─???liwie w pi─?knym pa??acu na pla??y nad brzegiem morza. Kiedy obok przechodzili ludzie, nic nie widzieli, bo pa??ac by?? niewidzialny.


ilustracje: Ela Waga
Ezop 2001

Menu Zofi Beszczyńskiej: