zofia beszczyńska

| wersja polska | english version | version fran?žaise | versi??n espa??ola |

lusterko z futra

(fragment)

By??a raz sobie pewna dziewczynka tak ma??a, ??e nikt nie nazywa?? jej inaczej ni?? Ma??a – a wi─?c i my b─?dziemy j─? nazywa─? tak samo. I by??o te?? lusterko: niewielkie, okr─?g??e i b??yszcz─?ce jak wszystkie lusterka, lecz ca??e poro??ni─?te mi─?ciutkim, faluj─?cym futerkiem w kolorze seledynowym – tak ??e absolutnie nie mog??o nazywa─? si─? inaczej ni?? Lusterko z Futra.
Ma??a i Lusterko z Futra (które czasem b─?dziemy nazywa─? w skrócie Lusterkiem) mieszkali razem i chocia?? mo??na powiedzie─?, ??e Lusterko by??o w??asno??ci─? Ma??ej, lepiej tak nie mówi─?, bo kto wie, jak by??o naprawd─?? Lusterko powiedzia??oby mo??e, ??e ca??kiem odwrotnie (czyli ??e to Ma??a by??a w??asno??ci─? Lusterka) – a zatem i my nie b─?dziemy si─? o to spiera─?. Do??─?, ??e razem mieszkali, razem si─? bawili i razem prze??ywali rozmaite przygody.
I o tym jest w??a??nie ta ksi─???ka: o przygodach Lusterka z Futra i Ma??ej, Ma??ej i Lusterka z Futra. My??l─?, ??e by??o ich znacznie wi─?cej, ni?? si─? tu zmie??ci??o. Ale trzeba przecie?? od czego?? zacz─?─?, prawda? A wi─?c – zaczynamy.

Ok??adka


ilustracje: Tomek Bogacki
Media Rodzina 2009
wyró??nie­nie w konkursie Polskiej Sekcji IBBY na „Ksi─???k─? Roku"

Menu Zofi Beszczyńskiej: